درباره ما

انجمن صنفي شركتهاي خدماتي تبريز در سال 1377 بشماره 210 تاسيس گرديده است و داراي 1100 شركت عضو مي باشد.

 

انجمن صنفي تبريز عضو اصلي كانون سراسري انجمن هاي صنفي شركتهاي خدماتي سراسر كشور و كانون عالي كارفرمائي ايران جهت تاييد صلاحيت و كلاسهاي آموزشي قانون كار و مديريت جهت ارتقاء سطح كيفي مديران و آناليز قيمتهاو مشاوره جهت رفع مشكلات كارفرمايان و كارگران عزيز مي باشد.

 

اعضاء هيئت مديره و بازرس انجمن صنفي :

  اصغر حسنعلیپور
رئيس انجمن
09141162456
--
  نوروز راسخ فر
نائب رئيس انجمن
09141164563
04135244213
  یعقوب حبیبی
خزانه دار
09149000424
04135261093
  حسن سعادت عین الدین
عضو هيئت مديره
09143144325
04132877324
  بهمن رفیعان
عضو هيئت مديره
09143132382
04135536979
  بهرام طاعی نوبری
بازرس انجمن
09141130132
--