بخشنامه اصلاحی مزد سال 99
لطفا برای دانلود بخشنامه اصلاحی مزد سال 1399 روی  کلیک بفرمایید .

  
به اطلاع می رساند که متعاقباً جدول مزدهای بیست گانه و دفترچه آنالیز اصلاحی پس از محاسبه در همین صفحه در دسترس همکاران محترم خواهد بود.

 

 

فایلهای ضمیمه