مدارک لازم برای تمديد عضویت سالانه انجمن صنفی

مدارک لازم برای تمدید عضویت سالانه انجمن برای سال 1398 بشرح زیر می باشد:

 

 


 

 

دو عدد کپی و اصل صلاحیت سال 98 (آخرین صلاحیت اخذ شده)

مبلغ 5/000/000 ریال حق عضویت سال 99

مبلغ 3/800/000  ریال بابت هزینه ارائه خدمات سال 99

شماره حساب انجمن : 0105594616001 بانک ملی بنام انجمن صنفي شركتهاي خدماتي تبريز

کپی آخرین آگهی تغییرات ( در صورت داشتن تغییرات ، مدارک مربوطه ضمیمه شود)

دو عدد کپی اجاره نامه رسمی تمدید شده بنام شركت برای سال 99

کپی مدرک تحصیلی مدیر عامل

(مدرك تحصيلي مدير عامل حداقل بايد ديپلم باشد.)

در صورت داشتن قرارداد از ابتدای سال 97 تاکنون :

الف) کپی قرار داد پیمانکاری

ب) اصل قراردادهای کارگری

ج) اصل لیستهای پرداخت حقوق تایید شده توسط کارفرما و بانک

لطفاً مدارک مربوط به قرار داد را در داخل زونکن به انجمن تحویل فرمایید.

ارائه گواهی آموزشی دوره قانون کار (در صورتی که گواهی اخذ نشده واریز مبلغ000/550 ریال به حساب شماره 0104238546005 بانک ملی بنام تعاونی کارکنان موسسه کار و تامین اجتماعی بابت کلاسهای آموزشی قانون کار)


 

 


 

 


 

فایلهای ضمیمه