دفترچه انالیز سال 99

 

 


 لطفا برای چاپ روی فایل  کلیک بفرمایید بعد از باز شدن فایل، فایل اکسل داخل را باز کنید.بعد  از صفحات اکسل که به ترتیب گروه های 20 گانه می باشد برای گرفتن چاپ اقدام بفرمایید. 


فایلهای ضمیمه